General Castaños, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

General Castaños, Carrer

Termes equivalents

General Castaños, Carrer

Termes associats

General Castaños, Carrer

7 Descripció arxivística results for General Castaños, Carrer

7 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Memòria de la intervenció al Pla de Palau, plaça de Pau Vila, (Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès) : dates de la intervenció: març - setembre 2010

Realització de quatre rases amb resultats força variats pel que fa a cronologies i entitat de les restes. Amb un nivell de conservació força important les restes suposen un bon exemple de les obres de fortificació al voltant del portal de mar, dels segles XVI-XVIII. També s'ha pogut documentar nombroses capes d'anivellament i pavimentació de terra piconada que podria ser el carrer d'entrada a la ciutat des del port. Aquestes estructures al segle XIX van ser enderrocades amb motiu de l'eixample del Pla de Palau i la construcció d'un nou recinte defensiu. -- A l'expedient els informes d'afectació d'estructures

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Marquesa, 1-1b, carrer del General Castaños, 2-2b de de Barcelona (Ciutat Vella): dates de la intervenció: del 25 de gener al 19 de febrer 2016

Control de diverses rases obertes al carrer de la Marquesa, 1-b, General Castaños 2-2b, on s'ha localitzat la derivació del Rec Comtal i una fonamentació indeterminada.

Memòria de la intervenció arqueològica al Pla de Palau, General Castaños de la ciutat de Barcelona : barri de la Ribera

L'excavació ha tret a la llum diferents estructures que podrien formar part de la muralla de mar, probablement del s. XVI. La manca total de ceràmica associada a l'estructura i el petit espai d'intervenció no ens permet afirmar-ho. -- Memòria original a l'expedient

Memòria de la intervenció arqueològica efectuada al carrer del General Castaños 10, carrer de la Duana 4, i carrer de Llevant, 3 : dates de la intervenció: de l'1 al 9 de setembre del 2011

Les tasques de control arqueològic amb motiu de la construcció d'un fossat d'ascensor, han permés documentar un pou mort, possiblement de l'actual immoble, que no resulta afectat per les obres.