Forn

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Forn

Termes equivalents

Forn

Termes associats

Forn

31 Descripció arxivística results for Forn

31 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Intervenció arqueològica a la finca situada al carrer Montalegre núm. 4.I. : 25 d'abril - 23 de juny de 2005

La major de les estructures documentades estan relacionades amb les restes d'un forn ceràmic que sembla va ser utilitzat per a la producció de ceràmica vidrada. Un element interessant de la intervenció ha estat la localització d'un gran nombre d'elements necessaris per dur a terme la cocció.

[Intervenció arqueològica a l'Avinguda de la Catedral]

 • Documentació de la intervenció a l'avinguda Catedral motivada per la realització del pàrking de SABA. Documentació de l'aqüeducte, sitges, forn, ceràmica. Documentació de les cases i carrers desapareguts com el carrer de la Corribia, el carrer Bou de la plaça Nova, Sallent i part del carrer Capellans, Sagristans i Arcs. -- No hi ha memòria. - Resum a la publicació: L'avinguda de la Catedral: De l'ager de la colònia Barcino a la vilanova dels arcs. Ajuntament de Barcelona, 1992.
 • X197: Documentació administrativa ; esborranys memòria ; informes, estudi històric, estudi geotècnic.
 • X198: Esborrany publicació llibre "L'avinguda de la Catedral", diari original i llistat de fitxes UE en llibres espiral.
 • X199:Topografia, planimetria, dibuix, dossier de premsa, llista fotografies, llista de pous i sitges, llistat de pous i sitges, llistat UE's diverses
 • X200: Llistat UEs, sector A :absis, Corribia 1, 2 i 3; àmbits 6, 9, 10B, 11, 12
 • X201: llistat UEs, sector A: àmbit 17, 18 ; sector B (sondeig gespa, sondeig arbre, àmbit 13, 18B forn, 24) ; sector C (àmbits 2,5,9,10,11, àmbit 6, àmbit 23 villa, àmbit 21-23 ; fitxes UE sector C àmbit 3
 • X202: Fitxes UE, sector C: àmbit carrer de l'Infern, semàfor, muralla ; fitxes grans unitats, rebaix màquina, pèrfil/estratigrafia del sondeig C del fossat, estratigrafia fossat ; inventari de materials, inventari materials sector A, sector B, sector C
 • x203: Llistats de diversos materials, catàleg materials, catàleg monedes, catàleg ceràmica romana, fitxes restauració de materials.
 • Inclou 5 positius fotogràfics en cartolina, de l'any 1972, previ inici obres pàrking, però no realitzada.

Intervenció arqueològica al carrer de Ripoll, 25 i carrer dels Capellans, 10-16 : dates de l'intervenció: 19 de novembre - 21 de desembre 2007

La intervenció ha permès documentar un dels pilars de l'aqüeducte fins al seu nivell de cimentació, dins la finca es conserva altre pilar de l'aqüeducte i part d'un dels arcs i s'observa en secció el specus o caixa del canal de l'aigua. També es va trobar una important estructura de combustió que podria tractarse d'un forn de pa avalat per l'existència de documents. Sembla ser que l'edifici va ser l'Hostal d'en Lleó, el d'en Gracia i la seu de l'antiga universitat de Barcelona que depenia del govern de la ciutat.

Intervenció arqueològica al carrer Montalegre, 4X-8, carrer Ramalleres 21-25, carrer Tallers, 45 : Noves Facultats de la Universitat de Barcelona,de maig a setembre de 2006

 • La intervenció que formen part de les dependències del nou edifici de la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona ha permès documentar diverses estructures i estrats arqueològics corresponents a les èpoques moderna i contemporània. Entre les restes documentades cal esmentar diverses estructures muràries i un forn de producció ceràmica d'època moderna de tradició àrab. -- Conté: v. 1: text i annexos 1 (doc. administrativa) 2 (documentació fotogràfica) i 3 (documentació planimètrica)
 • v.2: Annexos 4 (fitxes UE) 5 (inventari de materials) i 6 (làmines de materials)
 • L'expedient inclou: Informe d'afectació d'estructures (amb CD), i avant-projecte d'urbanització dels espais interiors de l'illa de la Misericòrdia, en l'entorn de les noves facultats de Geografia i Històira i de Filosofia de la Universitat de Barcelona / Cristian Cirici & Carlos Bassó ; Josep Sala & Xavier Vallcorba, arquitectes, de 27 d'octubre de 2005.

Intervenció arqueològica al carrer Ramalleres 19 : de novembre 2005 a gener de 2006,[Facultat de Geografia, Història i Filosofia]

La intervenció a Ramelleres 19, que forma part de les dependències del nou edifici de la facultat de Geografia, Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona, ha permès documentar diverses estructures que s'enmarquen entre el segle XVI i el segle XX.En un primer moment (segona meitat de S.XVI) la zona hauria estat utilitzada com a abocador de materials defectuosos. No s'han pogut constatar però estructures terrissaires en fases posteriors. Cal assenyalar que la major part de les restes estaven fortament seccionades per les tasques de construcció del nou edifici de la Facultat de Geografia, Història i Filosofia. -- L'expedient inclou: a) l'Informe d'afectació d'estructures i b) el Projecte Bàsic i d'Execució d'urbanització dels espais interiors de l'Illa de la Misericòrdia, en l'entorn de les noves Facultats de Geografia, Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Intervenció arqueològica al jaciment de la plaça Sant Cugat del Rec, del C/ Fonollar, núm. 1-17 i 2-18 del C/ sant Domènec de Santa Caterina, núm. 1 i 4-6, del C/ Forn de la Fonda, núm. 1-5 i 2, del C/ Tarrós, núm. 13-17 i 2-22, C/ Giralt d'en Pellicer, núm. 2-8 : Barcelona, Barcelonès : maig 2005 - març 2006

 • S'han documentat fins a dotze fases cronològiques, aquests elements són per una banda l'ocupació tardorromana on destaca la necròpolis i un possible forn de fossa de metalls; en segon lloc les restes de l'església de Sant Cugat del Rec del segle XVII, representada sobretot per vàries tombes d'obra corresponents a la zona de l'absis i de la nau central; i en tercer lloc, la xarxa urbana documentada des del segle XII al XX en forma d'estructures domèstiques i industrials entre les que es compta amb dos forns de tipus fogó i un forn de pa. -- Vol. 1 - Textos
 • vol. 2 - planimetria
 • vol. 3-4 - fitxes UE
 • vol. 5 - inventari de material arqueològic
 • vol. 6 - informes i inventaris i dibuixos

Intervenció arqueològica subsidiària de la construcció d'infraestructures i serveis al Pou de la Figuera (Jaume Giralt, Metges, Montanyans, Pou de la Figuera) : juliol 2006 - febrer 2007

 • Ocupació humana des d'època romana fins al segle XX. Primer, en època imperial i tardana com a necròpolis i zona de conreu, posteriorment en època baixmedieval es comença la construcció d'espais domèstics i artesanals, essent la màxima densificació entorn a la segona meitat del segle XIV i XV. Aquesta ràtio d'ocupació és la que perdura fins ben entrat el segle XX, moment en que comença l'esponjament dels barris del centre de la ciutat. -- Conté: Vol. 1 - Texte
 • vol. 2 - Fitxes UE, inventaris de material
 • vol. 3-4 - Inventaris de material
 • vol. 5 - Inventari de restes faunístiques i malacològiques
 • vol. 6 - Fitxes de restauració, fitxes numismàtiques
 • vol. 7 - Annexos documentació fotogràfica, estudi antropològic, inventari paleodental, fitxes d'UF
 • vol. 8-9 - Planimetria

Intervencions arqueològiques a la muntanya de Montjuïc

 • Aquesta memòria consta de diverses excavacions. La primera es va efectuar l'any 1984, realitzant les excavacions a la vessant Oest del turó del Castell del Port, a la part superior del cementiri, a la part superior del Fossar de la Pedrera. Cal destacar la troballa d'un forn d'època romana. La segona es va efectuar l'any 1987 a l'entorn de l'anomenada anella Olímpica de Montjuïc. La tercera es va efectuar l'any 1988, trobant-se al SO de la muntanya entre el Castell i el Cementiri. la tercera és un seguit d'intervencions que van durar entre l'any 1984 i el 1989, realitzant les excavacions en el taller de jaspi del Morrot. L'any 1990 es va efectuar una altre intervenció localitzada en el vessant oest de la muntanya. -- Memòria conjunta de les 7 intervencions efectuades a la muntanya de Montjuïc entre 1984 i 1990
 • El Servei d'Arqueologia no va assignar codis d'intervenció diferenciats per a cada expedient. El centre catalogador ha agrupat sota l'acrònim MON tots els expedients relacionats
 • Alguns texts en castellà
 • Memòria sense relligar a les caixes X62-X63
 • v.1(175 p. : 21 p. de plàn., 5 f. de làm.): text [X62]
 • v.2 ([112] p. : 26 p. de plàn.): text [X62]
 • v.3 ([369] p.): material arqueològic [X63]
 • v.4 ([189] p. : 159 p. de làm): làm. de material representatiu i valoració total del material [X63]
 • v.5 (ca. 100 f. ). Inclou: La conservació-restauració del material arqueològic / Montserrat Pugès .-- 1990 .-- 16 p. [X63]
 • Conté 5 fotografies de ceràmica grega de la intervenció de 1946 [F51, 56]
 • Conté diapositives de la necròpolis jueva de 1946 [FD24]
Resultats 1 a 10 de 31