Estructura religiosa

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Estructura religiosa

Termes equivalents

Estructura religiosa

Termes associats

Estructura religiosa

7 Descripció arxivística results for Estructura religiosa

7 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Enderrocament d'una casa al costat del Cuartel de Sant Agustí : emergencia campaña XXXIII

A finals de juliol de 1973 el Museu díHistòria de la Ciutat va ser informat, per part de Joan Ainaud de Lasarte, que s'estava realitzant líenderrocament díuna casa del costat del caserna-convent de Sant Agustí. La intenció era recuperar els materials arquitectònics importants que podrien estar vinculats a la caserna o convent de Sant Agustí. Lí'arqueòloga Joaquima Sol, juntament amb Josep Maria Garrut, van inspeccionar líindret, però líenderroc díestructures muràries dificultava líaccés. Malgrat això, es va poder documentar gràficament la façana a tocar amb la Plaça de líAcadèmia. A més, es documentà una finestra gòtica i unes arcades ogivals procedents de les capelles de líesglésia de líantic convent de Sant Agustí que amb líenderrocament havien quedat al descobert. Donada la dificultat de líobra constructiva, només es va poder constatar que els soterranis eren de gran profunditat malgrat ja es trobaven mig enderrocats. Finalment, també, es constatà la destrucció díunes reixes de forja díèpoca modernista.

[Intervenció al Convent dels Angels]

 • Durant les obres de rehabilitació de l'antic convent, troballa d'un conjunt de nínxols localitzats darrera una paret que tapiava el soterrani del convent. Sembla ser aquest va estar utilitzat com a cementiri de la comunitat. Documentació també del fossar on es va dipositar els antics enterraments. -- No hi ha memòria. Informe i documentació topogràfica
 • Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica

Memòria de la intervenció arqueològica als carrers Montalegre, Valldonzella, Plaça dels Angels i Torres i Amat de Barcelona : 6 de febrer a 28 de juliol de 2006

La intervenció dona diferents mostres de l'urbanisme de la zona del Raval des del segle XVII fins l'època actual, tant de l'arquitectura pública com privada. Es pot parlar de tres grans espais, un l'actual carrer Torres i Amat on es documentà una primera fase consistent en l'antic mur de tancament que marcava les diferents antigues parcel.les conventuals, altres l'espai que després passarien a ser habitatges al segle XIX. El tercer gran espai delimitat pel carrer Montalegre es documenta finques destinades a habitatges, un sector de dependències artesanals i una part de les dependències de la Casa de la Misericòrdia. Conté: vol. 1: Textos ; vol.2: Annex U.E., annex inventari fotogràfic ; vol. 3: planimetria, fitxes de material significatiu i inventari de materials

Memòria de la intervenció arqueològica perventiva a la plaça de la Gardunya : novembre 2005 a juny 2006

 • Els treballs han donat un resultat positiu en quant a la presència d'estructures arqueològiques corresponents al mercat de la Gardunya, a l'antic convent de Santa Maria de Jerusalem i a les construccions domèstiques anteriors a aquest.També s'han documentat, mitjançant sondeig, estructures al costat de les capelles laterals de la capella del hospital de la Santa Creu. -- Conté: v. 1: text
 • v. 2: dibuixos
 • v. 3: planimetries;
 • v. 4: fitxes UE
 • v. 5: fitxes de material
 • v. 6: llistat fotogràfic
 • v. 7-8: diapositives
 • L'expedient inclou 5 informes preliminars [X114]
 • La còpia per Zona Franca no inclou els volums 7-8.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la finca núm. 16 de la plaça de Sant Agustí Vell i núm. 1 de la Plaça de l'Acadèmia de Barcelona : del 9 de maig al 8 de juny de 2007

S'han documentat estructures dedicades a activitats protoindustrials relacionades amb la manipulació de pells, anteriors a la construcció del Convent de Sant Agustí (SXII-XIII). D'època moderna, s'ha pogut establir una zona de necròpolis que segurament formaria part del convent de sant Agustí, en concret s'han localitzat un total de nou individus. Del segle XVIII, s'han identificat una sèrie d'elements estructurals part de l'Acadèmia de Matemàtiques.