Estructura militar

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Estructura militar

Termes equivalents

Estructura militar

Termes associats

Estructura militar

28 Descripció arxivística results for Estructura militar

28 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Aixecament topogràfic i planimétric de l'estat actual del Castell de Montjuic : Octubre 2001,Reportatge fotogràfic de les obres d'adequació del Castell de Montjuic entre els anys 1961-1971 [procedent del] Arxiu Fotogràfic F. Closa Alegret, SA

Reportatge fotogràfic de les obres procedent del fons fotogràfic de l'empresa adjudicatària de les obres Francesc Closa Alegret SA i reproducció en DIN-A3 de l'aixecamnet topogràfic i planimétric del Castell de Montjuic.

Aixecament topogràfic i planimètric de l'estat actual del Castell de Montjuic : Octubre de 2001,Recull de cartografia històrica del castell i del seu entorn,Reproduccions fotogràfiques dels originals i detalls

El document consta d'una breu cronologia, reproduccions de gravats i il·lustracions i reproduccions fotogràfiques del fons d'exposició del Museu Militar del Castell de Montjuic.

Intervenció arqueològica al carrer Wellington, 28-36 : dades d'intervenció: de maig a novembre de 2012

La intervenció ha permès localitzar quatre contraforts interns i dos trams de l'escarpa de la cara nord del baluard de "don Felipe" de la Ciutadella borbònica. Posant de manifest l'enorme afectació que va suposar per a aquesta estructura la construcció de l'edifici d'habitatges en aquest indret relacionat amb la caserna militar de Jaume I a finals del segle XIX. -- Informe d'afectació d'estructures a l'expedient

Intervenció arqueològica al Passeig Circumval·lació, 1B : d'octubre de 2007 a març de 2009

 • La intervenció ha permès localitzar restes de les edificacions bastides a l'indret en relació a l'Exposició Universal de l'any 1888, part del fossat del baluard de "La Reyna" de la ciutadella borbònica, delimitat per la seva escarpa i contraescarpa, així com elements del camí cobert de la fortificació. També s'han localitzat dues sínies, diversos trams d'un mur i diversos nivells arqueològics anteriors a la fortificació (segles XVI-XVIII). -- v.1: text, annex 1 (documentació administrativa), 2 (documentació fotogràfica), 3 (documentació planimètrica)
 • v.2 : annex 4 (Unitats estratigràfiques), 5 (inventari de materials arqueològics), 6 (làmines de materials arqueològics), 7 (informe restauració de materials)
 • A l'expedient informes i projectes de construcció del complex esportiu Casc Antic.

Intervenció arqueològica al Passeig Circumval·lació, 8-14 : Estació de França,d'octubre de 2006 a maig de 2007

 • Amb motiu de la nova construcció de la biblioteca provincial. Els resultats obtinguts han permès ampliar els coneixements sobre la evolució urbanística de l'indret en època moderna i contemporània. S'han localitzat la muralla de mar i el tram final del Rec Comtal, just en el punt on travessa la muralla, diversos elements relacionats amb la conducció del Rec fora muralles i la contraescarpa del fossat que unia el vall de la Ciutadella amb el de la muralla de la ciutat de Barcelona. -- v.1: text, annex 1 (documentació administrativa), 2 (fonts documentals), 3 (documentació fotogràfica), 4 (documentació planimètrica)
 • v.2 : annex 5 (inventari de laterials arqueològics), 6 (làmines de materials arqueològics), 7 (unitats estratigràfiques)

Intervenció arqueològica al passeig Pujades, 10-20, passeig Picasso, 7-2. Parc de la Ciutadella : 17 d'octubre de 2005 al 20 de maig de 2006

 • S'han documentat diverses estructures pertanyents a la ciutadella borbònica, cuatre estructures part de la muralla medieval que tancava Barcelona pel nord-est i, finalment, elements relacionats amb l'Exposició Universal de l'any 1888 i d'altres pertanyents a la constrcció del propi Parc de la Ciutadella. -- V. I: Text i annexos 1 (documentació administrativa), 2 (fotos) i 3 (plànols).
 • v. II: annex 4 (mides de rases i cales), annex 5 (fitxes UE).
 • v. III: annex 6 (inventari de material), annex 7 (dibuixos de material).

Intervenció arqueològica al Portal de Sant Daniel 10-20, passeig Pujades 10-20, i passeig Picasso 7-21 : Parc de la Ciutadella,octubre a desembre de 2006

 • La intervenció efectuada a l'àrea que ocupava el Portal de Sant Daniel ha aportat dades sobre les tècniques militars de fortificació que, a partir del segle XIV, varen aparèixer relacionades amb el descobriment de la pólvora. Les restes també han proporcionat una visió arqueològica de la intensitat dels combats viscuts en aquest sector durant 1714 gràcies a la gran quantitat d'elements relacionats: barricades, impactes de bala de canó a la muralla i munició d'artilleria. -- L'expedient inclou CD -Z4.15- amb Projecte d'intervenció arqueològica (6,30MB; pdf)
 • Vol.1: text i annexos: 1 (documentació administrativa) ; 2 (documentació fotogràfica) ; 3 (documentació planimètrica) ; 4 (inventari de materials arqueològics)
 • Vol. 2: Annexos 5 (làmines de materials arqueològics) ; 6 (informe tècnic de conservació d'estructures) ; 8 (unitats estratigràfiques)
 • Vol. 3: Annex 7. Prospecció geotècnica / per Alessandro Ravotto [realitzat a posteriori de l'excavació]

Memòria arqueològica al [Passeig] Circumval·lació, 1B : del 2 al 12 de gener de 2006

La intervenció ha confirmat l'existència, en una part del subsòl de les instal·lacions del Zoo, de restes arqueològiques d'època moderna corresponents a la Ciutadella militar. La seqüencia estratigràfica mostra com es produeix l'enderroc, al s.XIX, d'unes instal·lacions militars. -- La intervenció es va dur a terme al "passeig Circumval·lació" però per un error de consignació va constar als permisos i a la memòria el "carrer Circumval·lació".

Resultats 1 a 10 de 28