Estructura civil

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Estructura civil

Termes equivalents

Estructura civil

Termes associats

Estructura civil

54 Descripció arxivística results for Estructura civil

54 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Intervenció arqueològica al carrer Ramalleres 19 : de novembre 2005 a gener de 2006,[Facultat de Geografia, Història i Filosofia]

La intervenció a Ramelleres 19, que forma part de les dependències del nou edifici de la facultat de Geografia, Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona, ha permès documentar diverses estructures que s'enmarquen entre el segle XVI i el segle XX.En un primer moment (segona meitat de S.XVI) la zona hauria estat utilitzada com a abocador de materials defectuosos. No s'han pogut constatar però estructures terrissaires en fases posteriors. Cal assenyalar que la major part de les restes estaven fortament seccionades per les tasques de construcció del nou edifici de la Facultat de Geografia, Història i Filosofia. -- L'expedient inclou: a) l'Informe d'afectació d'estructures i b) el Projecte Bàsic i d'Execució d'urbanització dels espais interiors de l'Illa de la Misericòrdia, en l'entorn de les noves Facultats de Geografia, Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Intervenció arqueològica al passeig Pujades, 10-20, passeig Picasso, 7-2. Parc de la Ciutadella : 17 d'octubre de 2005 al 20 de maig de 2006

 • S'han documentat diverses estructures pertanyents a la ciutadella borbònica, cuatre estructures part de la muralla medieval que tancava Barcelona pel nord-est i, finalment, elements relacionats amb l'Exposició Universal de l'any 1888 i d'altres pertanyents a la constrcció del propi Parc de la Ciutadella. -- V. I: Text i annexos 1 (documentació administrativa), 2 (fotos) i 3 (plànols).
 • v. II: annex 4 (mides de rases i cales), annex 5 (fitxes UE).
 • v. III: annex 6 (inventari de material), annex 7 (dibuixos de material).

Intervenció arqueològica als carrers Regomir, 6 - Ataülf, 9 : maig - juny 2008

La intervenció ha permès revisar i completar la planimetria de les estructures romanes localitzades a la intervenció de 2004 i realitzar-ne fotografies professionals, abans de procedir al seu rebliment definitiu. Les obres de col.locació de clavegueram ha permès localitzar quatres clavegueres d'època contemporània. -- A l'expedient: "Addendum: Declaración de hallazgos histórico arqueológicos en el sudeste de Barcino" / Constanza Corredor Arias, octubre 2003

Intervenció arqueològica als Jardins del Palau de Pedralbes, avinguda Diagonal 686, carrer del Tinent Coronel Valenzuela 2-10, carrer jordi Girona 28-32, carrer Fernando Primo de Rivera 1-11 : del juny de 2006 a gener de 2007

Els resultats en la intervenció han estat escassos, tot i que s'han pogut documentar restes de diferents murs i canalitzacions. -- L'expedient inclou CD(14,3MB; pdf) amb plànols del Parc Pegaso, localitzat a Z4.16

Memòria arqueològica de la intervenció a plaça de Sant Jaume 1, carrer de la Font de Sant Miquel 1-3, Casa de la Ciutat, Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: del 30 de març al 30 d'abril de 2009 ; de l'11 al 30 de maig de 2009 ; del 10 al 30 de juny de 2009 ; del 6 al 31 de juliol de 2009

Intervenció a les dependències de la Guàrdia Urbana a l'Ajuntament. Al cos de guàrdia es va localitzar una canalització feta amb pedra. A la seu de majordomia es va localitzar runa que contenia fragments ceràmics d'ampli ventall cronològic. Localització també d'estructures segurament restes de les edificacions del consistori anterior a les importants reformes del segle XIX. A la galeria subterrània es va documentar les restes de quatre murs, un pou, una minúscula porció d'un paviment de rajoles i, part del fust d'una columna.

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada als carrers de Tantarantana, 2-32, plaça de Sant Agustí, 1-2, Assaonadors, 2-26, 19-35, Cecs de Sant Cugat, 12 i Flassaders, 2-6 : 18 de maig al 23 de juny de 2005,30 de juny al 22 de juliol de 2005

S'ha documentat una estructura que correspondria al desviament de la riera de Sant Joan per a conduir-la al Rec Comtal.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'antic Mercat del Born de Barcelona. Excavació dels àmbits núm. 16, núm. 19 i núm. 21 de la Casa Corrales i actualció al carrer Gensana del conjunt arqueològic.: dates de la intervenció: 27 de juny - 29 de juliol de 2016, del 5 al 30 de setembre de 2016 i del 2 de novembre al 3 de desembre de 2016

Programa d'excavacions ArqueoBorn, impulsat pel Born Centre de Cultura i Memòria. El 2016 la intervenció es va fer amb 10 estudiants i 5 arqueòlegs professionals.La intervenció es va fer a l'interior de la casa Corrales, prop del Rec Comtal, i també es va intervenir al carrer Gansana.
Destaca els atuells de cuina recuperats, olles i la pisa de producció catalana decorada en reflexs metàl.lics, la ceràmica blava de Barcelona i les importacions valencianes al llarg del segle XV i italianes a partir de la segona meitat del segle XVI.

El Born Centre de Cultura i Memòria

Memòria de la intervenció arqueològica a l'antic Mercat del Born, C/ Comercial núm. 5 : dates de la intervenció: març-novembre 2005, abril-maig 2006, juny-setembre 2007

 • La intervenció ha servit per garantir la integritat total de les restes arqueològiques, amb motiu de les feines de restauració del jaciment i la construcció d'un nou equipament cultural de la ciutat; en segon lloc,fer feines de sondeig per intentar descobrir possibles esfondraments o fosses al terreny per on, amb posterioritat, podria passar la gent un cop s'inaugurés el Centre Cultural, així com en els punts on s'haurien de situar els peus de la plataforma de treball per la construcció del Centre Cultural, i en tercer lloc aprofundir en l'estudi científic de l'excavació de l'any 2001. -- Conté: v.1-2: Text
 • v.3: làmines dibuix material
 • v.4: fitxes UE
 • v.5: inventari materials
 • v.6: inventari fotogràfic
 • v.7: inventari planimetria. Planimetria Born
 • v.8: planimetria Born
 • v.9: planimetria C/ Comercial 5
 • A l'expedient topografia de nivelación de cales
Resultats 11 a 20 de 54