Espronceda, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Espronceda, Carrer

Termes equivalents

Espronceda, Carrer

Termes associats

Espronceda, Carrer

16 Descripció arxivística results for Espronceda, Carrer

16 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Intervenció arqueològica a l'espai delimitat pels carrers d'Espronceda, ronda de Sant Martí, carrer de Josep Soldevila i passeig de la Verneda (Ave Sagrera) : Línia d'Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Frontera francesa, tram: Sagrera-Triangle Ferroviari,dates intervenció: d'agost de 2008 a setembre de 2011

  • L'actuació portada a terme a les obres de la Línia d'Alta Velocitat ha permès localitzar i documentar diverses troballes arqueològiques de diferents cronologies, des d'època prehistòrica fins al segle XX. S'han documentat estructures de la fàbrica de Can Portabella i un tram del Rec Comtal. Per sota del Rec Comtal i de la fàbrica i ocasionalment al triangle ferroviari s'han recollit una sèrie de fragments de ceràmiques ibèriques i romanes. Documentació h'un hàbitat neolític, tenien una petita organització agrícola i ramadera. -- Execució de 2008 a juliol 2009 d'Actium, i després Antequem
  • A l'expedient informes d'afectació d'estructures, informes, mensuals, plànols.

Intervenció arqueològica a l'espai delimitat pels carrers d'Espronceda, ronda de Sant Martí, carrer de Josep Soldevila i passeig de la Verneda (Ave Sagrera): Línia d'Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Frontera francesa, tram: Sagrera-Triangle Ferroviari : Jaciment de Rambla Prim : dates intervenció: de gener de 2011 a juny de 2013

Amb motiu de les obres de construcció de la línia d'Alta Velocitat, al tram de Sagrera - Triangle ferroviari es va portar a terme una intervenció arqueològica al sector de la Sagrera. Mentre s'anaven controlant els rebaixos a la zona de Rambla Prim van aparèixer una sèrie de fosses d'enterrament col.lectiu de mitjans del segle XVII relacionades amb una crisis de mortalitat elevada, relacionats amb la Guerra dels Segadors.

Memòria científica intervenció arqueològica al tram de la Línia d'Alta Velocitat entre l'Estació de Sants i el carrer Espronceda / Torre del Fang : Línia d'Alta Velocitat Madrid - Barcelona - frontera francesa : dates intervenció: de l'agost 2088 a l'abril de 2010

  • La intervenció va consistir en el control i en l'obertura de diverses cales durant les obres de construcció del túnel de l'AVE a seu pas pel carrer Mallorca, entre la Torre del Fang i el carrer Bac de Roda. La intervenció es pot dividir en dos grups, d'una banda, el control arqueològic del rebaix del subsòl, al llarg del carrer Mallorca i d'altre banda, les obres a la Torre del Fang. Al llarg del túnel es va documentar una mina d'aigua a la zona del pont del carrer de Bac de Roda; un pou davant el núm. 662 del carrer Mallorca, un col.lector de riera a la confluència del carrer Mallorca amb el carrer Padilla; i, un refugi antiaeri de la Guerra Civil, que es pot identificar amb el número 0257 i del que únicament es va poder observar un tram d'escala i de passadís. A la Torre del Fang, es van poder excavar tres individus inhumats en fossa simple, que semblan de mitjans del segle XV, també es documenten la torra propiapament dita de planta quadrada i algunes sitges. -- Vol. 1: Text, documentació fotogràfica, restes afectades, informe antropològic, documentació planimètrica.
  • Vol.2: UE, inventari materials, làmines materials
  • A l'expedient documentació administrativa, informes, estudi històric.
  • Aixecament planimètric Torre del Fang /Francesc de Casacuberta [C15]

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer d'Emília Coranty 1-15, carrer del Marroc 51. X-19, carrer d'Espronceda : Can Ricart / Hangar : Districte de Sant Martí. Barcelona : dates de la intervenció: juny-juliol 2011

La intervenció ha posat al descobert algunes estructures relacionades amb el proper complex fabril de Can Ricart. Al carrer Emília Coranty ha permès la documentació d'alguns elements arqueològics. Les estructures documentades són un col.lector que segueix el traçat d'una sèquia anterior a la fàbrica. En segon lloc, un mur i en tercer lloc una petita claveguera.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer d'Espronceda, 146-152, antiga Fàbrica d'Oliva Artés, Districte de Sant Martí, Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: del 6 al 17 d'agost de 2012

La intervenció tenia com a objectius descobrir i documentar possibles restes arqueològiques conservades durant les obres de l'empresa SETHER . Els resultats són negatius pel que fa a estructures i a material arqueològic.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer d'Espronceda, 146-152, Oliva Artés. Refugi núm. 882 : dates de la intervenció: maig de 2010

Intervenció per tal de localitzar el refugi de la Guerra Civil documentat en fonts escrites. Els resultats dels sondejos per localitzar-lo han estat negatius quant a la seva localització. Només s'ha conservat parcialment tres murs que formaven part de la caixa de l'escala d'accés. Les restes molt degradades no permeten interpretar o deduir com es realitzava l'accés o entrada al refugi.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al Passeig del Taulat 149-195, carrer Espronceda, 17-23, al districte de Sant Martí, Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: de 9 al 21 de juliol de 2010

Durant el seguiment arqueològic dut a terme en el marc de les obres d'instal.lació de la xarxa per a la recollida pneumàtica de deixalles s'identifica un enterrament col.lectiu de macrofauna (èquips i cànids, especialment) amb traces evidents que fou parcialment utilitzat com a matèria primera per a la fabricació de botons.

Resultats 1 a 10 de 16