Església dels Sants Just i Pastor

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Església dels Sants Just i Pastor

Termes equivalents

Església dels Sants Just i Pastor

Termes associats

Església dels Sants Just i Pastor

10 Descripció arxivística results for Església dels Sants Just i Pastor

10 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Memòria arqueològica de la Intervenció 003/13 a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor (coberta), Plaça de Sant Just, 6. Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates intervenció: del 4 al 6 de febrer 2013

Sondeig a la coberta de la Basílica i del campanar han aportat noves dades sobre l'edifici gòtic. Documentació del mateix sistema de coberta "solera catalana" composta per a una doble solera. Segurament la coberta no seria l'original del segle XV, sino serien remodelacions del segle XVIII i XIX. El sondeig 2 va permés la recuperació d'un major nombre de material ceràmic.

Memòria de la intervenció arqueològica a la Basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates intervenció: del 1 de setembre al 20 de novembre de 2014

Documentació d'època romana de l'angle del pòdium localitzat anteriorment. També s'ha localitzat el coronament d'un pedestal d'un monument eqüestre. De l'època d'Antiguitat Tardana s'ha documentat l'estructures d'una pileta en forma de creu que correspon a una piscina baptismal i també s'ha localitzat l'absis lateral de la capcelera de l'església.
Documentació d'enterraments d'època moderna

Basílica dels Sants Just i Pastor

Memòria de la intervenció arqueològica a la Basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates intervenció: del 10 al 21 de febrer 2014

Les obres de rehabilitació de la sagristia ha permès localitzar una galeria totalment excavada al terreny natural, que suposadament hauria servir per guardar aliments i/o gel. La data és incerta però podria ser sobre el segleXVII, que es va amortitzar al segle XVIII.

Basílica dels Sants Just i Pastor

Memòria de la Intervenció arqueològica a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, deambulatori, Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates intervenció: del 28 de novembre al 31 de desembre 2011

  • Els treballs realitzats a la zona del deambulatori i de la nau de la Basílica de Sant Just i Pastor de Barcelona han permès recuperar estructures i estratigrafia que es remunten a època tardorromana, amb alguna presència de material romà imperial possiblement descontextualitzat.
  • Les mides de la cala i les tombes, la desaparició de la majoria de l'estratigrafia original pel retall de l'ossera i per la construcció de les tombes del segle XVIII, la gran entitat de les estructures, la minsa presència de material ceràmic, condicionen la interpretació de les dades obtingudes. -- L'expedient conté informes i dossier de premsa

Memòria del control i excavació a la plaça Sant Just 6, Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, capella del Santíssim Sacrament, Districte de Ciutat Vella, Barcelona

Recuperació d'estructures que es remunten a l'època alt-imperial romana. S'han pogut documentar dos fases, una entre els segles IV-V C i l'altre dins del segle I-II dC. Ambdues fases podrien pertànyer a edificis de caire públic per les seves magnituds, fet que es podria relacionar amb la proximitat al forum de la ciutat.

Memòria dels treballs de conservació restauració duts a terme a l'església dels Sants Màrtirs Just i Pastor, al Districte de Ciutat Vella (Barcelona) : finestra històrica davant la Capella de Sant Fèlix: dates de la intervenció:del 3 al 13 de febrer de 2015

Tractaments de conservació i restauració duts a terme en diverses estructures arqueològiques, exhumades a la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona. Ubicades just davant la capella de Sant Fèlix, s'intervenen amb l'objectiu de ser consolidades i també per ser visibles i compreses a través d'una finestra històrica ja construïda.

Àbac. Conservació i Restauració, SL

Memòria sobre la intervenció de conservació-restauració de la finestra històrica de la Sagristia de la Basílica de Sant Just i Pastor de Barcelona al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates intervenció:gener-febrer 2014

Vestigis arqueològics d'època romana i medieval; es tracta de diverses estructures arquitectòniques construïdes amb pedra de Montjuïc.

Arcovaleno