Element arquitectònic

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Element arquitectònic

Termes equivalents

Element arquitectònic

Termes associats

Element arquitectònic

83 Descripció arxivística results for Element arquitectònic

83 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Documentació del procés de canvis de propietat dels espais de l'antic Monestir de Sant Pau del Camp

L'objectiu del treball ha estat l'obtenció de dades documentals referides als canvis de propietat d'alguns dels espais o terrenys que formaven part de l'antic Monestir de Sant Pau del Camp, principalment les zones que havíen estat la caserna de Sant Pau i que fores cedides a l'Ajuntament de Barcelona a partir de l'any 1931. -- Còpia en A4 i A3

Estudi documental de la finca del carrer Tallers, núm. 45 de Barcelona. Documentació de camp i valoració patrimonial de part de la finca del carrer Tallers, núm. 45

Recollir dades històriques sobre l'evolució de la parcel.la i la construcció del complex residencial i industrial culminat a la segona meitat del XIX. L'estudi documental abarcava la totalitat de la propietat i la valoració patrimonial s'ha centrat en la part de la finca afectada pel projecte díurbanització i construcció de la Universitat de Barcelona. -- Addenda a l'estudi Històric-Arquitectònic de la finca núm. 45 del carrer Tallers de Barcelona: el nivell de soterrani de l'edifici "Mostruari", format A-3

[Estudi documental de les finques : "Can Xatarra", C/Tàpies 6, Fàbrica Ricart, C/ Sant Oleguer, 10 i Fàbrica C/ Tàpies, 4]

Estudi de tres estructures arquitectòniques independents, però que formen part d'un espai urbà com el monestir de Sant Pau del Camp. -- L'expedient no conserva documents que informin del número d'expedient. -- Conté: "Informe de patrimoni a l'entorn de l'illa de Sant Ramon / Area d'Urbanisme"

Estudi històric documental de la finca de Flassaders 22, Cremat Xic 6

La finca delimitava amb els carrers Flassaders, Cirera, Montcada i la plaça de Jaume Sabartés (antic carrer Cremat Xic). La seva façana principal (c/ Flassaders, 22) tenia cinc nivells díalçat (pb + 4p) amb dos obertures en cadascun díells. El conjunt arquitectònic estava conformat per dos estructures edilícies diferents unides a través díuna escala amb accés des de la plaça de Jaume Sabartés. El cos oriental va ser construït als volts de 1835, si bé alguns elements constructius són propis de líarquitectura civil barcelonina del segle XVIII. -- Addenda de maig-juny 2004 del número 22 del carrer Flassaders

Estudi històric documental de la finca núm. 10 del carrer de l'Arc del Teatre de Barcelona

L'evolució històrica de la finca durant la segona meitat del XIX, la proximitat a l'antic Teatre de la Ciutat i les activitats tradicionalment associades al món de l'espectacle, confereixen al carrer de l'Arc del Teatre un peculiar tarannà. L'edifici consta probablement de dues crugies, perpendiculars al carrer de l'Arc del Teatre i disposa de dos petits patis de ventilació, adossats a cadascuna de les mitgeres, i d'un pati posterior.

Estudi històric documental de la finca núm. 16 del carrer de l'Arc del Teatre i núm. 15 del carrer de Guàrdia de Barcelona

La finca objecte d'estudi és un exemple prototípic d'edifici del barri del Raval, construït arrel de les transformacions urbanístiques que experimentà aquest sector de la ciutat en el decurs dels segles XVIII i XIX. La parcel.la que ocupa actualment l'inmoble està directament relacionada amb la segregació d'una àmplia extensió de conreu, que des de la primera meitat del XVIII era propietari de la família de Guàrdia.

Estudi històric documental de la finca núm. 22 del carrer de Lancaster de Barcelona

El carrer Lancaster va ser definit gràcies a la dinàmica urbanística i edificatòria que conferiria a gran part del Raval la fesonomia que mostra actualment. L'inmoble construit entre mitgeres, la forma de l'illa és regular, l'edifici consta d'una única crugia i d'un petit pati posterior que proporciona ventilació als seus habitatges.

Resultats 1 a 10 de 83