Edat Moderna, 1462-1652

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Edat Moderna, 1462-1652

Termes equivalents

Edat Moderna, 1462-1652

Termes associats

Edat Moderna, 1462-1652

41 Descripció arxivística results for Edat Moderna, 1462-1652

41 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Estudi analític i interpretació de diverses mostres recollides al jaciment arqueològic del Mercat del Born (Barcelona) : juny 2005

Estudi consistent en recollir, analitzar i estudiar una sèrie de mostres provinents de les estructures i estratigrafies del jaciment del mercat del Born, amb la finalitat d'intentar dilucidar i aportar nova llum a alguns àmbits i sectors. Treball dividit en tres volums, al primer recollim les analítiques i les observacions fetes al laboratori, al segon procedim a exposar els resultats i discutir-los amb la resta de dades conegudes i al tercer recollim tota una sèrie de làmines i fotografies relatives a processos preindustrials. -- Vol. 1 i vol. 2: analítiques i determinacions ; vol 3: resultats, discusions i conclusions; vol. 4: inventari gràfic dels principals oficis i processos preindustrials documentats durant l'edat moderna

Hospital de Clergues de Sant Sever, Barcelona : recopilatori de treballs de 2004 a 2014

Document que agrupa tots els treballs realitzats durant els darrers 10 anys, de la finca de l'Hospital de Clergues de Sant Sever, situada al carrer de la Palla, 19-21 de Barcelona. Conté: Estudi històric de l'Hospital de Clergues de Sant Sever / Monserrat Villaverde, Jordi Ortega (2004) ; Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer de la Palla, 19-21 de Barcelona / Joan Ruíz García (2006) ; Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer de la Palla, 19-21, antic Hospital de Sant Sever, codi 016/07 / Emiliano Hinojo García (2008) ; Proyecto de recuperación de los espacios patrimoniales del antiguo Hospital de clérigos de Sant Sever / Montserrat Villaverde, Cristina Thió (2012) ; Estudio y contextualización de las pinturas de una de las celdas del hospital de clérigos de San Severo, Barcelona / Montserrat Villaverde, Jordi Ortega (2014) ; Valores añadidos: el retablo de Sant Severo y las esculturas del artista Pere Oller. Hospital de clérigos de San Severo, Barcelona / Montserrat Villaverde, Jordi Ortega, Joan Valero (2014)

Informe històrico-documental de la finca Vermell 6 : maig de 1992

  • L'edifici disposa d'una planta de forma propera a un trapezi, encarat el seu costat major amb les parets mitgeres. Un dels aspectes més destacats és la total falta de regularitat pel que fa a la disposició, forma, disseny i nombre de les diferents obertures i la manca d'uniformitat en els materials constructius. L'any 1635 la finca es va reedificar. -- Fot.: originals idèntics al cos textual i a les separates (duplicats)
  • L'expedient té associats 7 estudis històrics realitzats per l'Escola Taller

Intervenció arqueològica al carrer Ramalleres 19 : de novembre 2005 a gener de 2006,[Facultat de Geografia, Història i Filosofia]

La intervenció a Ramelleres 19, que forma part de les dependències del nou edifici de la facultat de Geografia, Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona, ha permès documentar diverses estructures que s'enmarquen entre el segle XVI i el segle XX.En un primer moment (segona meitat de S.XVI) la zona hauria estat utilitzada com a abocador de materials defectuosos. No s'han pogut constatar però estructures terrissaires en fases posteriors. Cal assenyalar que la major part de les restes estaven fortament seccionades per les tasques de construcció del nou edifici de la Facultat de Geografia, Història i Filosofia. -- L'expedient inclou: a) l'Informe d'afectació d'estructures i b) el Projecte Bàsic i d'Execució d'urbanització dels espais interiors de l'Illa de la Misericòrdia, en l'entorn de les noves Facultats de Geografia, Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al carrer dels Banys Nous 11, Cecs de la Boqueria 8 : desembre de 2003

La intervenció ha permès documentar restes que denoten ocupació contínua del terreny des del s.XVI com a mínim. S'ha localitzat: un pou, un mur afectat per la fonamentació del pilar de la finca, les restes d'un altre mur, i un tercer mur que podria correspondre a una edificació medieval vinculada a la barriada de la Vilanova del Pi (s.X). El material arqueològic recuperat són fragments en ceràmica d'atuells domèstics d'èpoques romana (pocs fragments), baix medieval i sobretot moderna: plats, escudelles decorades, olla de cocció reductora, entre d'altres.

Memòria conjunta de la intervenció arqueològica del carrer Avinyó núm. 15 i del carrer del Pou Dolç núm. 4 de Barcelona : [juny 2003 - juny 2004]

  • S'han documentat diferents èpoques arqueològiques. En primer lloc, s'han trobat estructures muràries i fonamentacions del s. XIX. També s'han documentat un pou i dos murs de principis d'època moderna i finals de la baixa edat mitjana (s. XIV - XVI). D'època tardana s'han localitzat fragments de pintura mural i paviment d'opus signinum. D'època romana s'ha trobat part de la muralla defensiva i una de les torres, així com una domus. -- v.1(ca. 250 f. : fot., 81 f. de làm., 45 f. de fot.). Inclou: informe pintures murals / [informació extreta d'informe d'] August Gamarra .-- 2003 .-- 6 f.
  • v.2(13 f. de plàn.): documentació planimètrica
  • v.3(ca. 200 f.): repertori estratigràfic i inventari del material arqueològic
  • Planimetria en format cad al HD.

Memòria de la intervenció arqieològica al carrer Portaferrissa número 21 : 7 al 31 d'agost de 2006

Els treballs han permés identificar vuit fases d'ocupació de la finca que expliquen el procés evolutiu de la zona, que fins al segle XV no hauria estat urbanitzada, així com les modificacions, reformes i transformacions que configuren l'evolució de l'edifici.

Resultats 1 a 10 de 41