Drassanes

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Drassanes

Termes equivalents

Drassanes

Termes associats

Drassanes

11 Descripció arxivística results for Drassanes

11 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Memoria científica de la intervención arqueológica en las Drassanes Reials de Barcelona : noviembre de 2000

Documentació de diverses estructures domèstiques, principalment del s. XVII, així com una volta de canó que està aguantada per dos arcs de mig punt del s. XV - XVI, encara que aquestes estructures van ser restaurades per Florença durant el s. XX. -- Text en castellà

Memòria de la intervenció arqueològica a l'avinguda Paral.lel, 2-32, plaça de les Drassanes, 1 i passeig de Josep Carner, 28-30 (Drassanes Reials. Fase 2), al Districte de Ciutat Vella de Barcelona : data de la intervenció: del 16 de maig al 3 de juny de 2011

S'han pogut documentar algunes estructures i estrats arqueològics pertanyents al funcionament de l'edifici. La manca de dades es deu fonamentalment a les reduïdes dimensions i fondària de l'espai excavat. L'atribució cronològica va des de època baix medieval fina a època contemporània. Les diferents fases d'intervenció arqueològica han permès corroborar la profunda transformació de l'edifici medieval.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'avinguda Paral.lel, 2-32, plaça de les Drassanes, 1, passeig de Josep Carner, 26-30, Reials Drassanes de Barcelona, Museu Marítim, Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: setembre del 2011 - novembre 2012

 • Documentació de la necròpolis romana, que es pot enmarcar entre els segles I i VI dne, amb dualitat de rituals funeraris incineració/inhumació.
  Evolució de la construcció de la drassana reial en època de Pere el Gran, la primera coberta d'època d'Alfons el Benigne i Pere III el Cerimoniós, el projecte inacabat de Joan I el Caçador i Martí l'Humà. La present intervenció completa, a les naus nord -també dites de llevant- el registre arqueològic elaborat amb anterioritat al sector meridional de la drassana. -- v.1 text
 • v.2 planimetria
 • v.3 relació i descripció de les unitat estratigràfiques
 • v.4 inventari del material arqueològic i dibuix de material
 • Annexos: informes antropològics, numismàtic i de béns mobles restaurats
 • A l'expedient 4 informes d'afectació i informe relatiu a les estructures de suport de fusta documentades a les Reials Drassanes

Memòria de la intervenció arqueològica a les Drassanes Reials (Barcelona) al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: data intervenció: del 15 de febrer al 31 d'agost de 2010

Documentació de traces d'ocupació d'aquest sector des de l'època romana i, de manera més intensa, a partir del segle XIII, que s'assisteix a la formació del primer recinte monumental de l'àrea de les Drassanes. Deteccióde fases clarament atrubuïbles al segle XIV i a finals del segle XVI, i amb la constatació d'un ús intens de les instal.lacions des del segle XVII fins a l'època contemporània.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica a les Drassanes Reials de Barcelona, Avinguda del Paral.lel, 2-32; plaça de les Drassanes, 1; Passeig Josep Carner, 26-30, Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: agost 2010 - març 2012

 • S'han pogut recuperar nombroses dades respecte a l'ocupació històrica de la zona i a l'evolució fisica i funcional de l'edifici: s'ha pogut localitzar nombroses estructures que es situen en un ventall cronològic que transcorre des d'època altimperial fina a època contemporània. Així, s'ha pogut establir cinc períodes d'ocupació clarament diferenciats, associats als distints usos de l'espai que actualment ocupa el Museu Marítim de Barcelona: necròpolis (època romana), drassanes (època medieval i moderna), parc i mestrança d'artilleria (època moderna) i caserna militar (època contemporània). -- v.I text i annex 1 (documentació administrativa), annex 2 (documentació fotogràfica)
 • v.II - annex 3 (documentació planimetrica)
 • v.III a-b-c - annex 4, Unitats estratigràfiques
 • v.IV - annex 5 (inventari de materials arqueològics) annex 6 (làmines de materials arqueològics) annex 7 (estudi antropològic)
 • v.5 - annex 8 (estudi numismàtic) annex 9 (estudi carpològic) annex 10 (estudi antracològic) annex 11 (datacions radiocarbòniques) annex 12 (estudi de sedimentològic) annex 13 (restauració de materials arqueològics
 • A l'expedient 4 informes d'afectació i informe relatiu a les estructures de suport de fusta documentades a les Reials Drassanes; Estudi històric del Portal de la Pau, estudi històric de la Casa de Manteniment, Estudi històric de la Casa del Governador, de Robert i Esteve Terrades; i informes diversos provisionals de restauració

Memòria de la intervenció arqueològica a les Drassanes Reials de Barcelona, avinguda del Paral.lel, 2-32; plaça de les Drassanes, 1; passeig Josep Carner, 26-30, Districte de Ciutat Vella, Barcelona, el Barcelonès: dates de la intervenció: del 15 al 24 de juliol de 2015

La intervenció ha permès identificar diverses dades respecte al període medieval de l'edifici: s'han pogut localitzar els nivells de circulació corresponents al moment de la construcció de l'edifici, que han permès corroborar les dades ja conegudes extretes de les darreres intervencions arqueològiques efectuades en l'edificació.

Memòria de la intervenció arqueològica efectuada a les Drassanes de Barcelona : juliol 2002 - desembre 2002

 • En la intervenció s'han pogut documentar un seguit d'estructures associades a l'antiga farga, així com una fàbrica, localitzant-se diversos pous i els fornals de la farga. S'ha de destacar la presència d'una torre medieval, així com la presència d'un enterrament . -- v.1 (ca. 120 f. : 60 f. de fot., 5 f. de plàn.): inclou descripció dels treballs, documentació fotogràfica i plànols del s. XVI i XVIII
 • v.2 (ca. 100 f.): fitxes UE
 • v.3 (ca. 70 f. : 4 f. de làm., 23 f. de plàn.): inventari material ceràmic i ferro i planimetria
Resultats 1 a 10 de 11