Comte d'Urgell, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Comte d'Urgell, Carrer

Termes equivalents

Comte d'Urgell, Carrer

Termes associats

Comte d'Urgell, Carrer

7 Descripció arxivística results for Comte d'Urgell, Carrer

7 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Memòria de la intervenció arqueològica al Mercat de Sant Antoni (carrers Comte d'Urgell, 1bis, carrer de Manso, 55-57, carrer del Comte Borrell, 56bis i de Tamarit, 154bis de la ciutat de Barcelona : dates de la intervenció: Gener-Març de 2011

La present campanya de sondeig ha permès obtenir i ampliar una sèrie de dades d'interès arqueològic que fan referència a certs aspectes de l'evolució i transformació d'aquest espai entre els segles XVI i XIX. De les fases constructives documentades, la més rellevant fa referència al baluard de Sant Antoni i el seu sistema, així com també el seu posterior procés de destrucció i amortització i, finalment, la construcció del mercat.

Memòria de la intervenció arqueològica als carrers Comte d'Urgell, 1B, carrer de Manso, 55-57 (Mercat de Sant Antoni) : dates de la intervenció: juliol-desembre de 2009

  • Realització de catas i sondejos de reduïdes dimensions. S'han obtingut una sèrie de dades d'interès arqueològic que fa referència a certs aspectes del baluard de Sant Antoni i el seu sistema defensiu com de tipus morfològic o de les tècniques constructives emprades, així com també el posterior procés de destrucció i la construcció del mercat. -- A l'expedient "informe de desmuntatge de parades d'interès al Mercat de Sant Antoni de Barcelona"/ per Abac,Conservació i Restauració.
  • Fotografies del Mercat de Pep Parer en format digital

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al Mercat de Sant Antoni (carrers del Comte d'Urgell, 1bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154bis) al Districte de l'Eixample de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció de 2011 a 2017

El resultat de les intervencions efectuades entre els anys 2011 i 2017 ha estat la documentació de restes constructives que aporten novetats sobre l'ocupació i organització d'aquest espai des d'època romana fins al segle XIX, principalment al voltant de l'antiga xarxa viària d'accés a la ciutat i del seu sistema defensiu d'època moderna.
Els treballs arqueològics han estat encarregats des del principi a l'empresa Còdex Arqueologia i Patrimoni, sota la direcció tècnica de Emiliano Hinojo.

Hinojo Garcia, Emiliano

Memòria de les intervencions arqueològiques al Mercat de Sant Antoni (carrer Compte d'Urgell, 1B, carrer Manso, 55-57) i al carrer Manso, 64-78 : març - maig 2007

S'ha pogut obtenir una interpretació fragmentada del sistema defensiu i dels aspectes morfològics del baluard. També s'ha constatat la presència de restes anteriors a la construcció del sistema defensiu del segle XVII, i de restes de la construcció del Mercat al segle XIX. Degut a la proximitat en el temps i l'espai dels sondejos s'ha cregut oportú unificar les memòries d'ambdues intervencions per tal de fer més comprensibles els resultats obtinguts.