Còdols, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Còdols, Carrer

Termes equivalents

Còdols, Carrer

Termes associats

Còdols, Carrer

15 Descripció arxivística results for Còdols, Carrer

15 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Estudi històrico-arquitectònic del cos interior de la finca núm. 16 del carrer Còdols de Barcelona

Edifici de planta irregular, amb forma aproximadament rectangular. Un cop al pati interior de la finca trobem tres cossos construïts que el delimiten, amb forma d'"U" invertida, i que configuren el conjunt d'origen industrial. L'immoble es va construir 1784 i l'any 1856 es va reedificar com a casa-fàbrica. -- Pàg. 3 no llegible

Memòria de la intervenció al carrer d'en Rull, 10-14, C/ Nou de Sant Francesc, 9-13, C/ Còdols, 22, al Districte de Ciutat de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: del 22 de març al 30 de juny 2010; de l'1 de juliol al 31 d'agost 2010; de l'1 de setembre a 1 d'octubre 2010; del 24 al 30 de novembre de 2010; del 28 gener al 28 de febrer 2011; de l'1 al 31 de març 2011

  • Documentació d'una fase urbanística que es situa al segle XIV i una continuitat i transformació d'aquestes estructures durant els segles XV i XVI. Documentació de 5 enterraments, que associem amb la funcionalitat del convent de Sant Francesc. Documentació de dos forns ceràmics que constaten l'activitat terrissaire de la zona i que ens permeten parlar d'un obrador o de diferents obradors, si més no en aquesta zona de la ciutat. -- Vol. 1: Texte ; vol. 2: Inventari materials ; vol. 3: repertori estatigràfic ; vol. 4: planimetria
  • A l'expedient 5 informes d'afectació i estudi històrics del carrer Nou de Sant Francesc, 11

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer dels Còdols 13 (Barcelona, Barcelonès): data de la intervenció: del 16 al 27 d'abril de 2018

Documentació d'estructures: murs i fonamentacions coberts per diversos estrats que anivellen el terreny per tal d'assolir la cota del nivell de circulació de l'edifici actual. Tots aquests elements es poden incloure en dos períodes cronològics diferenciats: una primera fase d'ocupació prèvia a la construcció de l'edifici actual que quedarà en desús i serà amortitzada al s. XVII-XVIII, i una de més recent, relacionada amb l'immoble actual.

Actium

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer dels Còdols, 9; carrer de la Rosa, 2, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès: dates de la intervenció: febrer - març i agost 2018

Recuperació de material ceràmic datat entre els segles IV i V dC. I recuperació també de material ceràmic del segle XIV, vinculat amb la trama urbana baixmedieval d'aquest sector de la ciutat.Documentació d'un pou del segle XIX

Abans, serveis culturals

Resultats 1 a 10 de 15