Claveguera

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Claveguera

Termes equivalents

Claveguera

Termes associats

Claveguera

124 Descripció arxivística results for Claveguera

124 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Control i excavació arqueològica al carrer de la Palla, núm. 27 : del 23 al 31 d'octubre de 2006

Ha permès documentar diverses estructures formades per paviments i sistemes d'evacuació d'aigües pertanyents a diferents fases de reparació, cronològicament molt properes (s. XIX-XX), totes elles relacionades amb la finca actual construïda al 1859.

[Intervenció a la Baixada Llibreteria, 7]

 • Documentació de restes d'un paviment romà la base d'un gran recipient ceràmic (dòlia). A l'interior de La Cereria es van practicar diverses rases a l'interior de la tenda com davant al carrer. A l'interior la rasa va proporcionar les restes d'una claveguera d'època romana, i diferents paviments d'un intervallum, entre ells un rudus. Al carrer Veguer es va practicar una rasa de serveis en la qual es va documentar les restes d'una altre claveguera. -- No hi ha memòria
 • Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica
 • Inventaris de materials a mà

Intervenció al carrer de la Palma de Sant Just : any 1928

Localització d'un mosaic romà, i també es va documentar una canalització romana que es dirigia a mar. Aquesta conducció subterrània tenia relació amb una mina que travessava l'església de l'Esperança i anava sota el mateix altar major. -- Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica

[Intervenció al Passeig Colom, núm. 6]

Arran de les obres de rehabilitació es va fer la intervenció amb l'obertura de 8 sondejos. Va permetre documentar diferents fonaments i clavegueres d'època contemporània. També s'exhumaren un pou i altres fonaments de mur que semblaven més antics. I també es va recuperar material a un estrat de sorres que s'interpretà com la platja d'època romana. -- No hi ha memòria. Informació treta d'informes i de la fitxa de la Carta Arqueològica. Conté documentació administrativa, informes, i topografia.

[Intervenció arqueològica a l'Avinguda de la Catedral]

 • Documentació de la intervenció a l'avinguda Catedral motivada per la realització del pàrking de SABA. Documentació de l'aqüeducte, sitges, forn, ceràmica. Documentació de les cases i carrers desapareguts com el carrer de la Corribia, el carrer Bou de la plaça Nova, Sallent i part del carrer Capellans, Sagristans i Arcs. -- No hi ha memòria. - Resum a la publicació: L'avinguda de la Catedral: De l'ager de la colònia Barcino a la vilanova dels arcs. Ajuntament de Barcelona, 1992.
 • X197: Documentació administrativa ; esborranys memòria ; informes, estudi històric, estudi geotècnic.
 • X198: Esborrany publicació llibre "L'avinguda de la Catedral", diari original i llistat de fitxes UE en llibres espiral.
 • X199:Topografia, planimetria, dibuix, dossier de premsa, llista fotografies, llista de pous i sitges, llistat de pous i sitges, llistat UE's diverses
 • X200: Llistat UEs, sector A :absis, Corribia 1, 2 i 3; àmbits 6, 9, 10B, 11, 12
 • X201: llistat UEs, sector A: àmbit 17, 18 ; sector B (sondeig gespa, sondeig arbre, àmbit 13, 18B forn, 24) ; sector C (àmbits 2,5,9,10,11, àmbit 6, àmbit 23 villa, àmbit 21-23 ; fitxes UE sector C àmbit 3
 • X202: Fitxes UE, sector C: àmbit carrer de l'Infern, semàfor, muralla ; fitxes grans unitats, rebaix màquina, pèrfil/estratigrafia del sondeig C del fossat, estratigrafia fossat ; inventari de materials, inventari materials sector A, sector B, sector C
 • x203: Llistats de diversos materials, catàleg materials, catàleg monedes, catàleg ceràmica romana, fitxes restauració de materials.
 • Inclou 5 positius fotogràfics en cartolina, de l'any 1972, previ inici obres pàrking, però no realitzada.

Intervenció arqueològica a l'espai delimitat pels carrers d'Espronceda, ronda de Sant Martí, carrer de Josep Soldevila i passeig de la Verneda (Ave Sagrera) : Línia d'Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Frontera francesa, tram: Sagrera-Triangle Ferroviari,dates intervenció: d'agost de 2008 a setembre de 2011

 • L'actuació portada a terme a les obres de la Línia d'Alta Velocitat ha permès localitzar i documentar diverses troballes arqueològiques de diferents cronologies, des d'època prehistòrica fins al segle XX. S'han documentat estructures de la fàbrica de Can Portabella i un tram del Rec Comtal. Per sota del Rec Comtal i de la fàbrica i ocasionalment al triangle ferroviari s'han recollit una sèrie de fragments de ceràmiques ibèriques i romanes. Documentació h'un hàbitat neolític, tenien una petita organització agrícola i ramadera. -- Execució de 2008 a juliol 2009 d'Actium, i després Antequem
 • A l'expedient informes d'afectació d'estructures, informes, mensuals, plànols.
Resultats 1 a 10 de 124