Boqueria, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Boqueria, Carrer

Termes equivalents

Boqueria, Carrer

Termes associats

Boqueria, Carrer

10 Descripció arxivística results for Boqueria, Carrer

10 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

[Intervenció arqueològica al carrer Boqueria, 36]

Intervenció motivada per una rehabilitació interior de l'edifici, per la qual cosa el Museu va dur a terme una actuació documental. Es va topografiar i recollir totes les dades de la distribució i alçats de les tres plantes de l'edifici, el qual tenia un origen medieval. -- No hi ha memòria

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Boqueria núm. 24 : octubre 1991

Localització de diferents trams de mur de l'època altimperial, que podrien haber format part d'una estructura agrícola. S'ha documentat també diferents fragments de ceràmica (s. XVII - XIX) i de terrissa ( s. XVIII - XIX), així com 13 monedes de plata de principis del s. XIV. -- Materials originals a l'expedient [X147], amb els topogràfics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Boqueria núm. 30-32, carrer Arc de Santa Eulàlia, 1 : dates de la intervenció: del 27 de juny al 5 de juliol de 2011

Documentació d'un mur i la seva banqueta de fonamentació, entre els segles XIV i XV, i podria pertanyer a alguna edificació situada al Call Menor. A la segona meitat del XVII es documenta la construcció d'un dipòsit.

Memòria de la intervenció arqueològica motiva per una caixa d’ascensor a l’edifici del carrer de la Boqueria núm. 25 al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 8 al 18 d’octubre de 2019

La instal·lació d’un ascensor en l’edifici fou la causa del control arqueològic durant la construcció de la caixa en el subsòl. Com a resultat es va poder documentar l’antic paviment de la porteria, un antic col·lector d’aigües brutes encara en ús i el reble del que hauria estat una fossa sèptica datat en el segle XVIII.

Artigues Conesa, Pere Lluís

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la finca del C/ Boqueria 10, C/ Aroles 3-5, Ciutat Vella, Barcelona : data d'intervenció: del 10 d'abril al 29 de setembre de 2006

Estructures de mitjans del segle XIX vinculades a les finques actuals: clavegueram, pour, dipòsits, murs, paviments, .. A la zona del carrer Aroles es troben estructures i paviments de cronologia del segle XVI i XVII. Excavació en extensió a la zona del pati vinculat a la Casa de Puig de la segona meitat del XIX. S'ha pogut documentar l'evolució històrica del jardí de la Casa de Puig, documentació dels inicis de la cultura dels jardins barcelonins cap a meitat del segle XVI.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la finca del C/ Boqueria 12, carrer Quintana 2, Ciutat Vella, Barcelona : data d'intervenció: del 7 al 24 de juliol de 2008

Obertura d'un seguit de cales per veure la potència de la fonamentació. Estructures localitzades entre els segles XV i XX. Localització de diferents murs construits amb pedra i lligats amb morter de calç i argila i un pou d'aigua que es podria inscriure als segles XIV-XVI, així com murs del XVI-XVII. També es localitzen estructures de construcció del XIX. -- Conté: Estudi històric i arquitectònic de la finca realitzat per Veclus, juny 2008

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada als carrers Cecs de la Boqueria, 2, Boqueria 33-35, (Ciutat Vella, Barcelona) : data intervenció: del 7 al 22 de maig de 2012

Les tasques de control preventiu no han aportat dades arqueològiques rellevants. Les restes documentades s'han de relacionar amb l'actual pavimentació dels carrers i les canalitzacions contemporànies de serveis fetes en els últims anys. Documentació de clavegueres del segle XIX.