Baluard

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Baluard

Termes equivalents

Baluard

Termes associats

Baluard

36 Descripció arxivística results for Baluard

36 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Estudi històric i arqueològic del jaciment arqueològic/BCIN, muralla medieval / moderna : Portals i baluards de Barcelona : projecte constructiu nova cua de maniobres per darrere de l'estació de Plaça Catalunya dels FGC

Estudi històric arqueològic a l'àrea on es preveuen les obres d'ampliació de les intal.lacions de serveis dels FGC als carrers de Pelai, Plaça Catalunya, Fontanella i Plaça d'Urquinaoa, és un compendi de totes les fases o etapes de construcció dels sistemes de defensa i fortificació de la ciutat de Barcelona des de final del segle XIII fins a l'enderroc de les muralles iniciat el mes d'agost de 1854. -- Annexos: Prospecció amb Georadar ; Documentació cartogràfica/planimètrica ; Legislació Patrimoni Cultural i autoritzacions administratives

Estudi històrico-arqueològic de l'àrea destinada a la xarxa de col.lectors del Bogatell-sudest (Av. Vilanova - Pg. Circumvalació) : [Informe-memòria de la intervenció arqueològica al parc de la Ciutadella]

 • La intervenció ha permès documentar part de la Ciutadella i tots els elements relacionats amb l'estructura militar, com el fossat, els diferents baluards i la torre. Respecte al material ceràmic, principalment correspon a la baixa edat mitjana i edat moderna. -- Equip tècnic: Emilia Pagès, Montserrat Prat, Robert Farré i Dolors Serres ; Dibuix: Tona Majó, Albert Vilaseca ; Documentació històrica: Esperança Piquer
 • Treballs realitzats amb el suport de VOSA
 • v.1 (ca. 400 f., 4 f. de plàn.): memòria-inclou inclou documentació històrica que corresponen a diversos expedients administratius relacionats amb la Ciutadella dels anys 1868 i 1869
 • v.2 [3v.]: fotos en paper
 • v.3 planimetria
 • v.4-10 relació de fotografies, diapositives
 • v.11-18, fotografies paper /autor: Martí Llorens
 • Inclou inventaris originals i diaris a l'expedient i informe preliminar. Conté informe prospeccions geofísiques
 • Planos y pliego de condiciones (C6)

Informe - memòria del seguiment arqueològic de la plaça Universitat de Barcelona : abril 1994

Localització de part del Baluard dels Tallers, que correspondria a un dels baluards defensius de la tercera muralla, construït l'any 1697. S'han localitzat restes de fragment de ceràmica blava catalana del s. XVII. -- A l'expedient "Aixecament mètric de les restes de la muralla descoberta a la plaça Universitat /CAD-QUATRE, 1994"

Intervenció arqueològica al carrer Wellington, 28-36 : dades d'intervenció: de maig a novembre de 2012

La intervenció ha permès localitzar quatre contraforts interns i dos trams de l'escarpa de la cara nord del baluard de "don Felipe" de la Ciutadella borbònica. Posant de manifest l'enorme afectació que va suposar per a aquesta estructura la construcció de l'edifici d'habitatges en aquest indret relacionat amb la caserna militar de Jaume I a finals del segle XIX. -- Informe d'afectació d'estructures a l'expedient

Intervenció arqueològica al Passeig Circumval·lació, 1B : d'octubre de 2007 a març de 2009

 • La intervenció ha permès localitzar restes de les edificacions bastides a l'indret en relació a l'Exposició Universal de l'any 1888, part del fossat del baluard de "La Reyna" de la ciutadella borbònica, delimitat per la seva escarpa i contraescarpa, així com elements del camí cobert de la fortificació. També s'han localitzat dues sínies, diversos trams d'un mur i diversos nivells arqueològics anteriors a la fortificació (segles XVI-XVIII). -- v.1: text, annex 1 (documentació administrativa), 2 (documentació fotogràfica), 3 (documentació planimètrica)
 • v.2 : annex 4 (Unitats estratigràfiques), 5 (inventari de materials arqueològics), 6 (làmines de materials arqueològics), 7 (informe restauració de materials)
 • A l'expedient informes i projectes de construcció del complex esportiu Casc Antic.

Intervenció arqueològica al Portal de Sant Daniel 10-20, passeig Pujades 10-20, i passeig Picasso 7-21 : Parc de la Ciutadella,octubre a desembre de 2006

 • La intervenció efectuada a l'àrea que ocupava el Portal de Sant Daniel ha aportat dades sobre les tècniques militars de fortificació que, a partir del segle XIV, varen aparèixer relacionades amb el descobriment de la pólvora. Les restes també han proporcionat una visió arqueològica de la intensitat dels combats viscuts en aquest sector durant 1714 gràcies a la gran quantitat d'elements relacionats: barricades, impactes de bala de canó a la muralla i munició d'artilleria. -- L'expedient inclou CD -Z4.15- amb Projecte d'intervenció arqueològica (6,30MB; pdf)
 • Vol.1: text i annexos: 1 (documentació administrativa) ; 2 (documentació fotogràfica) ; 3 (documentació planimètrica) ; 4 (inventari de materials arqueològics)
 • Vol. 2: Annexos 5 (làmines de materials arqueològics) ; 6 (informe tècnic de conservació d'estructures) ; 8 (unitats estratigràfiques)
 • Vol. 3: Annex 7. Prospecció geotècnica / per Alessandro Ravotto [realitzat a posteriori de l'excavació]

Memòria arqueològica al [Passeig] Circumval·lació, 1B : del 2 al 12 de gener de 2006

La intervenció ha confirmat l'existència, en una part del subsòl de les instal·lacions del Zoo, de restes arqueològiques d'època moderna corresponents a la Ciutadella militar. La seqüencia estratigràfica mostra com es produeix l'enderroc, al s.XIX, d'unes instal·lacions militars. -- La intervenció es va dur a terme al "passeig Circumval·lació" però per un error de consignació va constar als permisos i a la memòria el "carrer Circumval·lació".

Memòria científica de la intervenció arqueològica al Parc Zoològic Reforma de lleons al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès): data intervenció: del 14 de juliol de 2014 al 6 d'abril de 2018

La intervenció ha permès localitzar restes de les edificacions construïdes a l’indret en relació a l’Exposició Universal de l’any 1888, de la ciutadella borbònica de 1716, del Baluard de Llevant del segle XVII, del Baluard de Llevant i la Muralla de Mar de 1535, i finalment de l’Esperó de Llevant de principis del segle XVI.

Actium

Resultats 1 a 10 de 36