Ataülf, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Ataülf, Carrer

Termes equivalents

Ataülf, Carrer

Termes associats

Ataülf, Carrer

19 Descripció arxivística results for Ataülf, Carrer

19 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Declaración de hallazgos histórico arqueológicos en el sudeste de Barcino : calle Regomir-Ataulfo de Barcelona

Estudi de la muralla i torres romanes ubicades al carrer Regomir 6 amb Ataüfl 9, realitzat per una de les veïnes de la finca. -- Addendum: Declaración de Hallazgos histórico arqueológicos en el sudeste de Barcino. - Relacionat amb la intervenció: 048/08

Estudi històric-evolutiu de la finca al carrer Ataülf, 7 i del seu estat actual : Barcelona, Barcelonès

Estudi històric de la finca al carrer Ataülf 7, edfici format per una planta baixa i quatre plantes i presenta dues façanes, la principal alineada amb el carrer Ataülf i la secundària situada a la placeta al costat meridional. L'edifici actual és de mitjans del XIX.

Expedient de la intervenció arqueològica als carrers Regomir, 6 - Ataülf, 9 : del 26 de gener al 21 de maig de 2004

  • v.1-2: expedient; v. 3-6: memòria sense relligar
  • CDs: 1) informe d'afectació d'estructures; 2) informe preliminar; 3) memòria de prospecció geofísica
  • Inclou memòria de prospecció geofísica SOT i informe d'execució d'un esplai per a Gent Gran

Intervenció al carrer Ataülf, 13

Es va realitzar la documentació topogràfica i fotogràfica dels panys de muralla baiximperial que es trobaven integrats a l'edifici. -- No hi ha memòria. -- A l'expedient documentació topogràfica. -- Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica

Intervenció arqueològica als carrers Regomir, 6 - Ataülf, 9 : del 26 de gener al 21 de maig de 2004

  • La intervenció aqueològica ha permès la localització, documentació i interpretació d'un tram de la muralla romana tardana i de dues torres, en la zona coneguda com a Castellum de la ciutat de Barcino. També s'ha documentat, a l'interior d'aquest recinte, tot un conjunt de restes d'època flàvia que corresponen a una gran habitació absidal i un possible criptopòrtic, juntament amb indicis d'altres àmbits. -- v.1: text, documentació fotogràfica (annex 1), i documentació planimètrica (annex 2)
  • v.1. conté: Informe de restauració del material procedent de la intervenció arqueològica al carrer Regomir 6 - Ataülf 9 / Isabel Parra Alé . -- Inclou: objectes de bronze, de plom, d'ós i de vidre
  • v.2: inventari de materials (annex 3), i làmines de materials (annex 4)
  • v.3: unitats estratigràfiques (annex 5)
  • v.4: unitats estratigràfiques (annex 5, continuació), i fets estratigràfics (annex 6)
  • Fotografies digitals en Z2.21 de Regomir, 6
Resultats 1 a 10 de 19