Antiguitat tardana inicial

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Antiguitat tardana inicial

Termes equivalents

Antiguitat tardana inicial

Termes associats

Antiguitat tardana inicial

13 Descripció arxivística results for Antiguitat tardana inicial

13 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Control arqueològic a l'Avinguda de la Catedral, núm 2, Pla de la Seu, núm. 1 : 19-26 de maig de 2005

L'excavació ha permès visualitzar diferents fases i restes d'estructures muràries. Cal destacar l'aparició d'un mur dels segles XVIII o XIX que podria formar part del barri dels Arcs. També cal remarcar la recuperació d'un tram de la muralla romana, on s'observa una canalització que el travessa perpendicularment, per evacuar les aigües cap a l'exterior de Barcino.

Expedient de les excavacions arqueològiques d'urgència a l'edifici de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament de Barcelona : juliol - desembre de 1990

 • . v. 1 [ca. 60 f.] Documentació administrativa
 • v. 2 [ca. 200 f.] Fitxes UE
 • v. 3 [ca. 60 f.] Inventari de materials
 • v. 4 [ca. 20 làm.] Dibuixos originals
 • v. 5 [ca. 29 f.] Llistat de fotografies
 • v. 6 [ca. 150 f.] Memòria sense relligar
 • v. 7 Topografia Croquis, estaciones
 • v. 8 Plànols
 • v. 9 Prospecció geofísica per mitjà del geo-radar al solar de la Baixada del Cassador, 3 i a les dependències de l'Arxiu Administratiu (Barcelona)

Intervenció arqueològica a la prolongació de l'avinguda Francesc Cambó, entre els carrers Giralt el Pellisser, Gombau i de Fonollar : zona B del projecte d'infraestructures troncals des del carrer Carders a la central de RSU en el mercat de Santa Caterina,Barcelona, febrer-abril de 2004

 • Els resultats de la intervenció arqueològica evidencien l'existència de diversos tipus de restes arqueològiques i de diverses fases d'ocupació, amb un ventall cronològic que va des d'època tardoantiga fins els s.XVIII-XIX. Entre d'altres troballes, s'ha documentat una necròpolis tardoromana (19 sepultures), ceràmica medieval, i ceràmica blau catalana.-- v.1 (ca. 300 f.) inclou: inventari d'unitats estratigràfiques, inventari del material i dibuix arqueològic, inventari de fotografies
 • v.2 conté ca. 50 plàn
 • v.3 conté 69 diapositives.
 • CD inclou: 448 fot.

Memòria conjunta de la intervenció arqueològica del carrer Avinyó núm. 15 i del carrer del Pou Dolç núm. 4 de Barcelona : [juny 2003 - juny 2004]

 • S'han documentat diferents èpoques arqueològiques. En primer lloc, s'han trobat estructures muràries i fonamentacions del s. XIX. També s'han documentat un pou i dos murs de principis d'època moderna i finals de la baixa edat mitjana (s. XIV - XVI). D'època tardana s'han localitzat fragments de pintura mural i paviment d'opus signinum. D'època romana s'ha trobat part de la muralla defensiva i una de les torres, així com una domus. -- v.1(ca. 250 f. : fot., 81 f. de làm., 45 f. de fot.). Inclou: informe pintures murals / [informació extreta d'informe d'] August Gamarra .-- 2003 .-- 6 f.
 • v.2(13 f. de plàn.): documentació planimètrica
 • v.3(ca. 200 f.): repertori estratigràfic i inventari del material arqueològic
 • Planimetria en format cad al HD.

Memòria de la intervenció arqueològica al principal 2a del carrer Arc de Sant Ramon del Call, 11 bis : desembre del 2000

L'excavació ha servit per a documentar les restes d'una part de la torre núm. 67 de la muralla romana d'època baix imperial (s. IV dC) integrada dins la propietat. També s'ha documentat un petit mur a forma de tempanell d'època moderna. S'ha exhumat una moneda (diner) de Jaume II.

Memòria de la intervenció arqueològica del projecte d'infrastructures [sic] troncals des del carrer Carders a la central de RSU, en el Mercat de Santa Caterina, al districte de Ciutat Vella : zona B,desembre 2002 - setembre 2003

 • L'excavació ha posat de manifest diferents fases d'ocupació de la zona. D'època contemporània: els murs de diferents edificis enderrocats l'any 2000-2001 per realitzar la perllongació de l'avinguda Cambó des de la Via Laietana. D'època moderna: al cantó nord destaquen estructures construïdes entre els segles XVI-XVIII i al cantó sud restes de fonamentacions del Convent de Santa Caterina. D'època tardoromana: existència d'una necròpolis. S'autoritza l'eliminació definitiva de les restes afectades per la instal·lació del tub de RSU i del rebliment indefinit de les restes no afectades. -- v. VI a X dels 28 v. de la memòria conjunta RSU Santa Caterina [R.9 ; Q160.136/02(h1)]
 • v. VI (ca. 110 f., 15 f. de làm.): inclou descripció dels treballs, resultats obtinguts i dibuixos dels materials
 • v. VII (41 f. de plàn., 20 f. de plàn. de cossos inhumats): planimetria
 • v. VIII (112 p.): fitxes UE i fitxes UF
 • v. IX (107 f.): inventari materials
 • v. X (69 f. de fot., 15 p.): inventari fotogràfic
Resultats 1 a 10 de 13