Àmfora

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Àmfora

Termes equivalents

Àmfora

Termes associats

Àmfora

12 Descripció arxivística results for Àmfora

12 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Intervenció arqueològica al carrer del Marquès de Barberà 27 : del 10 al 20 de juny de 2005

Localització i documentació d'estratigrafia de 4 metres de potència correponent a cinc fases cronològiques: romana, terdomedieval, moderna i contemporània. Les dificultats tècniques i de seguretat no han permés extreure més informació. -- L'expedient inclou: 1) estudi geotècnic i 2) estudi històrico-arquitectònic de la finca, realitzat per Francesc Caballé i Reinald González de Veclus el 2003

Memòria de la intervenció al carrer Capellans 4 i carrer Sagristans 2-6

 • S'han documentat una gran quantitat d'estructures en els quatre sondejos, que abasten un ampli ventall cronològic des de lèpoca tardorromana fins a l'actualitat. Únicament es pot parlar d'un buit cronològic entre el final de l'època romana i la baixa edat mitjana. -- Títol a la capçalera del text: Memòria de la intervenció arqueològica al pàrquing del carrer Capellans i el carrer Sagristans.
 • v.1: text
 • v.2: annexos, fitxes UE, Inventari de materials, inventari fotogràfic, inventari de planimetria.
 • L'expedient inclou l'Informe d'intervenció: 55 f., 12 f. de plàn.

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça de Pau Vila, 12-13b, carrer Dr. Aiguader, 1-27, carrer de la Marquesa, 2-6, Barcelona (Barcelonès) : data de la intervenció: agost 2006, desembre 2008

 • El conjunt d'elements documentats es pot dividir en quatre apartats: Formació del litoral des de finals del segle III fins al segle XIV; el port del segle XV, la fortificació de la façana marítima del segle XVI-XIX; la ciutat contemporània. Destaca la troballa de dos derelictes medievals que es troben en procés de restauració i estudi, els dos fragments possiblement formessin part d'una mateixa embarcació. Conté: v.1- Text i annexos [conté estudi faunístic, estudi geològic, estudi pol.línic]
 • v.2- Planimetria
 • v.3- Material arqueològic
 • v.4- Fitxes UE
 • v.5- Inventari de material
 • v.6- Inventari fotogràfic
 • A l'expedient: Documentació administrativa, premsa, documentació gràfica, informes generals i sobre les fustes trobades i sobre les tasques de control del baluard (X153); informes d'afectació d'estructures (X154), i informes finals (X155)

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça del Duc de Medinaceli, 1 : data intervenció, entre 15 al 23 de novembre de 2004

L'excavació ha confirmat la presència de restes de diversa cronologia. En destaquen les d'època romana, que podrien correspondre a alguna vil·la extramurs, i l'ocupació medieval, ja que en aquesta zona es construí el s.XII el convent de Sant Francesc. És especialment rellevant l'estructura en forma de vas funerari que probablement formaria part del cementiri del convent.

Memòria de la intervenció arqueològica al Carrer d’en Tarròs, 5, Carrer d’en Giralt el Pellisser, 6, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: de maig a juny de 2021

Documentació de tres fases diferenciades que van d'època romana a contemporània. Recuperació d'àmfores romanes. Al segle XIX es produeix el rebaix dels nivells medievals i moderns per a la reforma de l'edifici.

Abans, serveis culturals

Memòria de la intervenció arqueològica al solar del carrer Carabassa, 8 bis, de Barcelona : 21-31 de desembre de 2005; 1-31 de gener de 2006

S'han dut a terme dos sondatges rectangulars de dimensions força estrictes, 2x2 i 2 metres de profunditat aproximadament que, per la seva parcialitat, limiten la interpretació de les restes a marcs cronològics: restes actuals, època moderna, època medieval i època romana.

Memòria de la intervenció arqueològica perventiva a la plaça de la Gardunya : novembre 2005 a juny 2006

 • Els treballs han donat un resultat positiu en quant a la presència d'estructures arqueològiques corresponents al mercat de la Gardunya, a l'antic convent de Santa Maria de Jerusalem i a les construccions domèstiques anteriors a aquest.També s'han documentat, mitjançant sondeig, estructures al costat de les capelles laterals de la capella del hospital de la Santa Creu. -- Conté: v. 1: text
 • v. 2: dibuixos
 • v. 3: planimetries;
 • v. 4: fitxes UE
 • v. 5: fitxes de material
 • v. 6: llistat fotogràfic
 • v. 7-8: diapositives
 • L'expedient inclou 5 informes preliminars [X114]
 • La còpia per Zona Franca no inclou els volums 7-8.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la finca número 8 bis del carrer Carabassa, al districte de Ciutat Vella, de Barcelona : data de la intervenció: del 1 al 31 de gener de 2006; del 27 de març al 30 de juny de 2006; del 3 de juliol al 28 de juliol de 2006

La intervenció ha proporcionat restes arqueològiques de cronologies diverses tant estructurals com materials. Es poden separar tres èpoques cronològicament diferenciades, època moderna, segles XVI-XIX, que es redueixen a dipòsits, algun paviment de calç blanca, clavegueres, un mur central de separació de finques i el mur actual de façana de la finca. Les restes baixmedievals, dels segles XIII-XV, són les més nombroses i s'ha localitzat restes estructurals com murs, dipòsits, pous, paviments de terra batuda, i es donen materials ceràmics de tipologia diversa. L'altre període identificat és un moment tardorromà entre el segle IV i VI dC. -- Vol. 1: texte ; vol.2: inventari del material arqueològic ; vol.3: fitxes d'Unitats Estratigràfiques

Resultats 1 a 10 de 12