Agullers, Carrer

Taxonomia

Código

Nota(s) de âmbito

Nota(s) da fonte

Mostrar nota(s)

Termos hierárquicos

Agullers, Carrer

Termos equivalentes

Agullers, Carrer

Termos associados

Agullers, Carrer

5 Descrição arquivística resultados para Agullers, Carrer

5 resultados diretamente relacionados Excluir termos específicos

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de les Panses, 2-6, carrer dels Agullers 4-16 i de les Trompetes 2-6, a Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció, del 7 al 31 de març de 2016

La intervenció ha estat sotmesa a una limitació relativa de les dimensions a les dimensions de l'espai excavat i a la cota final assolida, que han estat insuficients per a poder observar una seqüència estratigràfica conservada.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la finca núm. 20 del carrer Agullers de Barcelona : dates de la intervenció: de l'1 al 3 de setembre de 2008

Degut a la poca profunditat que s'ha assolit, només s'han identificat les fases més actuals. Per una banda, la fase corresponent als dos recipients (segle XX) i per una altre, la fase que s'adscriu al moment en que es va edificar l'actual finca, on va apréixer una possible cendrera (segle XIX).

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer dels Agullers 6. Barri de la Ribera, Districte de Ciutat Vella. Barcelona (Barcelonès).: dates de la intervenció: febrer del 2021

S'han localitzat dos murs i un pou mort en un dels extrems de la zona intervinguda que aprofitarien un dels murs mestres de l’edifici. I documentació de tres fragments de ceràmica

Global Geomática

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva (control arqueològic) als carrers Agullers 2-16 i de les Trompetes 2 : dates de la intervenció, 16 de juny al 14 de juliol de 2004

S'han pogut documentar un nombre reduït d'estructures: tres estructures muràries de les que no es poden donar dades sobre la seva amplada o direcció degut a l'estat de fragmentació en el que es troben. Més difícil encara és concretar sobre la seva funcionalitat i/o cronologia, donada també la manca absoluta de material arqueològic documentat durant la intervenció.