Acer, Carrer

Référentiel

Code

Note(s) sur la portée et contenu

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Acer, Carrer

Termes équivalents

Acer, Carrer

Termes associés

Acer, Carrer

1 Description archivistique résultats pour Acer, Carrer

1 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Memòria del Projecte d'intervenció arqueològica a Barri de La Marina del Prat Vermell, Passeig de la Zona Franca, c. dels Motors, c. d'Ulldecona i c. de l'Acer, Districte Sants-Montjuïc : dates intervenció: de l'11 de febrer al 15 de març de 2013

No s'ha constatat cap evidència d'activitats antròpiques prèvies a l'actual, motiu pel qual no es pot parlar d'afectació arqueològica, tot i que no es pot descartar la seva presència a la zones no afectades per l'obra.