Acadèmia, Plaça

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Acadèmia, Plaça

Termes equivalents

Acadèmia, Plaça

Termes associats

Acadèmia, Plaça

9 Descripció arxivística results for Acadèmia, Plaça

9 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Enderrocament d'una casa al costat del Cuartel de Sant Agustí : emergencia campaña XXXIII

A finals de juliol de 1973 el Museu díHistòria de la Ciutat va ser informat, per part de Joan Ainaud de Lasarte, que s'estava realitzant líenderrocament díuna casa del costat del caserna-convent de Sant Agustí. La intenció era recuperar els materials arquitectònics importants que podrien estar vinculats a la caserna o convent de Sant Agustí. Lí'arqueòloga Joaquima Sol, juntament amb Josep Maria Garrut, van inspeccionar líindret, però líenderroc díestructures muràries dificultava líaccés. Malgrat això, es va poder documentar gràficament la façana a tocar amb la Plaça de líAcadèmia. A més, es documentà una finestra gòtica i unes arcades ogivals procedents de les capelles de líesglésia de líantic convent de Sant Agustí que amb líenderrocament havien quedat al descobert. Donada la dificultat de líobra constructiva, només es va poder constatar que els soterranis eren de gran profunditat malgrat ja es trobaven mig enderrocats. Finalment, també, es constatà la destrucció díunes reixes de forja díèpoca modernista.

Memòria arqueològica de la intervenció als carrers d'Armengol, 2-8, plaça Marquilles, 3-5, Sèquia, 1-11, Sant Pere, 1-3, plaça Sant Agustí Vell, 1-16, plaça de l'Acadèmia, 1, Serra Xic, 2-6, Portal Nou, 2, 1-21, Volta dels Jueus, 2-4 : 5 d'octubre a 16 de desembre de 2005

A causa de les dimensions (40-50 c d'amplada) i la profunditat (70-80 cm.) de la rasa la intervenció aporta poques dades en relació al poblament i l'urbanisme, malgrat que hagin aparegut restes d'estructures. -- L'expedient inclou Informe sobre l'afectació d'estructures arqueològiques, en paper i CD.

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça de l'Acadèmia 3, plaça Pons i Clerch 2 i carrer Comerç 36 (Antic Convent de Sant Agustí) : dates intervenció: del 15 de maig al 6 de juliol de 2009

La rehabilitació de les capelles laterals de l'antiga església del Convent de Sant Agustí de Barcelona ha fet necessària la intervenció que ha permès documentar diversos nivells d'ocupació des del segle XIII-XV fins l'actualitat.

Memòria de la intervenció arqueològica efectuada a la plaça de Sant Agustí Vell, 16, plaça de l'Academia, 1 (Districte Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès) : dates de la intervenció: del 6 al 15 d'abril de 2009

Seguiment dels treballs de cobriment per a la protecció i conservació acurada de les estructures arqueològiques documentades, relacionat amb la intervenció 022/07.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la finca núm. 16 de la plaça de Sant Agustí Vell i núm. 1 de la Plaça de l'Acadèmia de Barcelona : del 9 de maig al 8 de juny de 2007

S'han documentat estructures dedicades a activitats protoindustrials relacionades amb la manipulació de pells, anteriors a la construcció del Convent de Sant Agustí (SXII-XIII). D'època moderna, s'ha pogut establir una zona de necròpolis que segurament formaria part del convent de sant Agustí, en concret s'han localitzat un total de nou individus. Del segle XVIII, s'han identificat una sèrie d'elements estructurals part de l'Acadèmia de Matemàtiques.

Memòria de la intervenció de restauració a les capelles laterals de l'antic Convent de Sant Agustí a la plaça de l'Acadèmia 3, plaça Pons i Clerch 2 i carrer Comerç 36 : dates intervenció: maig - gener 2010

Restauració de l'interior de les 5 capelles laterals de l'antic convent de Sant Agustí el Vell, la paret externa nord de les mateixes capelles i la portalada d'accés al claustre des de la plaça de l'Acadèmia. La intervenció ha tingut com a eixos l'eliminació de tots els elements d'època recent, que condicionaven la lectures de les antigues estructures medievals i barroques. I, en segona instància l'eliminació de les causes de degradació i alteració dels materials constitutius. També s'ha intervingut a la pedra original i als morters de junts per a la seva consolidació.

Memòria de la intervenció de restauració i adequació de l'antic Convent de Sant Agustí a la plaça de l'Acadèmia 3, plaça Pons i Clerch 2 i carrer Comerç 36 : maig 2007

Estudi de rehabilitació per recuperar l'espai original de les capelles com de les restes estructurals i ornamentals de l'edifici, convertint l'església en un espai d'ús públic en relació amb la resta del conjunt conservat (el convent).

Memòria de l'excavació arqueològica d'urgència al Convent de Sant Agustí : novembre - desembre de 1998

L'excavació ha permès documentar les diferents reformes que es van efectuar a l'edifici, comparant la intervenció amb la documentació que es conserva. Destaquen diferents murs dels s. XIV-XV i del s. XVII, una clau de volta amb el relleu de la figura d'un sant (segurament Sant Agustí) i una cambra subterrània construïda durant el s. XIX-XX.