Abocador

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Abocador

Termes equivalents

Abocador

Termes associats

Abocador

5 Descripció arxivística results for Abocador

5 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de l'Hospital, 101 i passatge Bernadí Martorell, 1 al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: dates de la intervenció: del 22 de març al 23 d'octubre de 2017

Documentació de tres fases constructives a la finca, baix medieval, moderna i contemporània. Documentació d'un gran abocador amb gran quantitat de fauna i material ceràmic del segle XIV i XV (reflexos metàl.lics i ceràmica verd i manganès), així com gressols, escòria de bronze i de ferro. Documentació del convent de l'Encarnació de les Carmelites calçades.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Bonsuccés, 6 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció: del 6 al 9 de juny de 2017

Intervenció motivada per les obres de reforma de la planta baixa de l'edifici que ha permès documentar un retall utilizat com abocador. El material recuperat dona una datació de mitjans del segle XVII per la seva amortització.

Arqueòlegs.cat

Memòria de la intervenció arqueològica Baixada del Monestir, 5-9, Monestir de Pedralbes : desembre 2010 - octubre 2011

  • Intervenció localitzada entre la muralla medieval del monestir i l'annex a l'antiga infermeria. Les restes més antigues corresponen a tres estructures circulars negatives d'època protohistòrica. El gruix de les restes documentades es relacionen amb el monestir al 1327, fins l'actualitat. Cal destacar la localització d'un abocament de ceràmica i deixalles excepcional, cronològicament situat entorn els segles XVII i XIX format per l'abocament continu de deixalles provinents de la cuina de la infermeria del monestir. Vol. 1: Text i annexos 1: documentació administrativa; annex 2: documentació fotogràfica i annex 3: documentació planimètrica
  • Vol. 2: Annex 4: unitats estratigràfiques; annex 5: inventari de materials arqueològics; annex 6: làmines de materials arqueològics; annex 7: informe antropològic de la inhumació UE276
  • vol. 3 i 4: Annex 8: catàleg del material ceràmic recuperat de l'abocador (2011-2012)

Memòria d'intervenció arqueològica del carrer Carders 5 i Giralt el Pellisser, 2B, de Barcelona, Barcelonès : dates de la intervenció: de l'11 al 15 de gener de 2010

Intervenció motivada pel fossat d'un ascensor. Documentació d'època contemporània de dues fosses amortitzades amb material constructiu i una claveguera de desguàs. També es documenta una fossa d'època baix-imperial que es va amortitzar mitjançant l'abocament de material ceràmic i constructiu, datat entre segle IV i VI dC. Important abocament d'àmfores tarraconenses.