Abat Safont, Carrer

Taxonomía

Código

Nota(s) sobre el alcance

Nota(s) sobre el origen

Mostrar nota(s)

Términos jerárquicos

Abat Safont, Carrer

Términos equivalentes

Abat Safont, Carrer

Términos asociados

Abat Safont, Carrer

3 Descripción archivística results for Abat Safont, Carrer

3 resultados directamente relacionados Excluir términos relacionados

[Prospecció de l'àrea d'intervenció al Parc de Sant Pau del Camp]

  • Localització de les restes d'una necròpolis d'inhumació d'època tardo-romana. També al voltant díuna antiga xemeneia febril que es conservava en el solar. s'han localitzat les restes de diverses fonamentacions de murs que van fer pensar en lí existència díuna antiga vila romana. No hi ha memòria.
  • A l'expedient, informes i fitxes UE i inventari de materials.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a la plaça Josep M. Folch i Torres 1, carrer Reina Amàlia 24B-38, Hort de la Bomba 2-6, Abat Safont 5-11, Sant Pau 103B-118, Lleialtat 1-9, 2B-6B de la ciutat de Barcelona : data intervenció: del 20 d'octubre al 7 de novembre de 2008

Inexistència de restes arqueològiques rellevants a la zona afectada per al zona. L'estratigrafia que s'ha pogut documentar ha consistit en una seqüència contemporània formada per una capa de lloses que conformen el paviment del carrer.