Abat Safont, Carrer

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Abat Safont, Carrer

Equivalent terms

Abat Safont, Carrer

Associated terms

Abat Safont, Carrer

3 Archival description results for Abat Safont, Carrer

3 results directly related Exclude narrower terms

[Prospecció de l'àrea d'intervenció al Parc de Sant Pau del Camp]

  • Localització de les restes d'una necròpolis d'inhumació d'època tardo-romana. També al voltant díuna antiga xemeneia febril que es conservava en el solar. s'han localitzat les restes de diverses fonamentacions de murs que van fer pensar en lí existència díuna antiga vila romana. No hi ha memòria.
  • A l'expedient, informes i fitxes UE i inventari de materials.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a la plaça Josep M. Folch i Torres 1, carrer Reina Amàlia 24B-38, Hort de la Bomba 2-6, Abat Safont 5-11, Sant Pau 103B-118, Lleialtat 1-9, 2B-6B de la ciutat de Barcelona : data intervenció: del 20 d'octubre al 7 de novembre de 2008

Inexistència de restes arqueològiques rellevants a la zona afectada per al zona. L'estratigrafia que s'ha pogut documentar ha consistit en una seqüència contemporània formada per una capa de lloses que conformen el paviment del carrer.